با توجه به مرزی بودن سرو، این شهر از لحاظ تبادلات تجاری و صادرات و واردات بسیار مورد توجه است.بیشتر بخوانید

مبادلات مرزی و گمرک سرو

بیشتر بخوانید

بخش صومای برادوست واقع در آذر بایجان غربی می باشد که شهر سرو در مرکزیت آن قرار گرفته است.  بازنویسیبیشتر بخوانید

معرفی بخش صومای و برادوست

بیشتر بخوانید


سایت ساز آنلاین
سایت ساز آنلاین با وردپرس و ارزان
طراحی سایت ارزان
طراحی سایت ارزان با وردپرس و آنلاین