ترحم

 
 

علیه هم دردی، ترحم و دلسوزی

اگر کسی که دوستش دارم از رنج من خم به ابرو نیاورد یا از خوشحالی من گل از گلش نشکفد، دلسردکننده خواهد بود. اما نه به این خاطر که می خواهیم عین احساسات ما را بازبتابانند؛ بلکه به این خاطر که باید نسبت به ناکامی های ما نگران باشند. سایت ساز آنلاینسایت ساز آنلاین با وردپرس و ارزان طراحی سایت ارزانطراحی سایت ارزان با وردپرس و آنلاین