زنجبیل

 
 

زنجبیل و درمان حالت تهوع و سردرد

زنجبیل گیاهی پر از انواع ویتامین ها و مواد معدنی است که در درمان سردردها موثر است. بازنویسی مثنویبازنویسی اشعار مثنوی معنوی مولوی در شش جلد مثنوی مولویداستان های مثنوی به زبان ساده