نوزاد

 
 

ناخن نوزاد را چگونه باید کوتاه کرد؟

ناخن کودک دلبند شما نرم‌تر و قابل انعطاف‌تر از ناخن‌های بزرگسالان است، اما باید حواستان را جمع کنید زیرا آنها تیز هستند! بازنویسی مثنویبازنویسی اشعار مثنوی معنوی مولوی در شش جلد مثنوی مولویداستان های مثنوی به زبان ساده