چربی کبد

 
 

چه غذایی برای کبد چرب مناسب است؟

کبد چرب یکی از بیماری‌هایی می باشد که با توجه به زندگی شهرنشینی و نوع تغذیه فست‌فودی میزان مبتلایان به آن افزایش یافته است. این بیماری در همه رده‌های سنی از کودک تا کهنسال دیده می‌شود. بازنویسی مثنویبازنویسی اشعار مثنوی معنوی مولوی در شش جلد مثنوی مولویداستان های مثنوی به زبان ساده